Вести од индустријата

Барањето за користење на CNC прецизна обработка

2021-11-05
1. Прецизните машински алати мора да бидат строго фиксирани од луѓе и машини и да останат релативно стабилни долго време.

2. Операторот(CNC прецизна обработка)мора да го положи испитот и да го поседува сертификатот за работа на опремата на машинскиот алат пред да работи со машинскиот алат.

3. Операторот(CNC прецизна обработка)мора да биде запознаен со структурата, перформансите, спецификациите за обработка, работните процедури, методите и процедурите за одржување на машинскиот алат.

4. Операторот треба да ги чува машинскиот алат и сите додатоци непроменети и во добра состојба и да биде одговорен за техничката состојба на машинскиот алат.

5. Алатите што се користат во прецизните машински алати мора да бидат стандардни и посебни.

6. Операторот(CNC прецизна обработка)треба да ја одржува работилницата чиста и уредна без прашина и чипс и не смее да наложува работни парчиња и предмети кои не се важни за работата. При чистење на работилницата, дозволено е само џогер наместо метла.