Производствен пазар

Главните пазари на компанијата се во Северна Америка, Источна Европа, домашниот пазар, Јужна Азија, Јужна Европа итн., и можеме да постигнеме соодветна брзина од 100%.

Вкупниот годишен приход е 10-50 милиони американски долари.