Вести од индустријата

Карактеристика на CNC технологијата

2021-11-06
CNC технологијае кратенка од технологија за дигитална контрола. Тоа е автоматска машинска алатка опремена со систем за контрола на програмата. Контролниот систем може логично да ја обработи програмата со контролен код или други симболични инструкции и да ја дешифрира, така што ќе ја натера машинската алатка да работи и да обработува делови.

Во споредба со обичните машински алати,CNC технологијаги има следните карактеристики:
- висока прецизност на обработка и стабилен квалитет на обработка;

- може да изврши повеќекоординатно поврзување и да обработува делови со сложени форми;

â— кога се менуваат деловите за обработка, генерално треба да се смени само програмата NC, што може да заштеди време за подготовка на производството;

- Самата машинска алатка има висока прецизност и цврстина, може да избере поволна количина на обработка и висока продуктивност (обично 3 ~ 5 пати поголема од онаа на обичните машински алати);

- машинскиот алат има висок степен на автоматизација, што може да го намали интензитетот на трудот;

- Повисоки барања за квалитет за операторите и повисоки технички барања за персоналот за одржување.