Вести од индустријата

Воведување на изработка на лим

2021-11-06
Изработка на лимне е само клучна технологија која техничарите за лим треба да ја сфатат, туку и важен процес на формирање на производи од лим. Преработката на лим вклучува традиционално сечење и бланширање, бланирање, формирање на виткање и други методи и параметри на процесот, како и различни структури и параметри на процесот на ладно печат, различни принципи на работа на опремата и методи на работа, како и нова технологија на штанцување и нов процес. Делната обработка на лим се нарекува обработка на лим.

(изработка на лим)Конкретно, на пример, употребата на плочи за правење оџаци, железни буриња, резервоари за масло, саксии со масло, цевки за вентилација, големи и мали краеви на колена, тркалезни места, форми на инка итн. главните процеси вклучуваат стрижење, свиткување и тока на рабовите , свиткување образување, заварување, занитување и сл., што бара одредени геометриски знаења. Лимови се делови од лим, односно делови кои можат да се обработат со печат, виткање, истегнување и други средства. Општа дефиниција се делови со постојана дебелина во процесот на обработка. Соодветно на делови за леење, делови за ковање, машински делови итн