Вести од индустријата

Влијанието на CNC прецизната обработка

2021-11-09
Контрола на отворен циклус напрецизна CNC обработка: контролен режим без уред за повратна позиција. Точноста на обработката е генерално околу 0,02-0,05 mm.

Полузатворена јамка контрола напрецизна CNC обработка: тоа значи дека на оската на контролниот серво мотор со отворена јамка е инсталиран уред за откривање на аголно поместување, кој индиректно го детектира поместувањето на подвижните делови со откривање на аголот на ротација на серво моторот, се враќа назад до компараторот на NC уред, го споредува со влезната команда и ги контролира подвижните делови со разликата. Точноста на обработката е генерално околу 0,01-0,02 MM.

Контрола на затворена јамка напрецизна CNC обработка: тоа е директен линеарен или ротационен уред за откривање на соодветната положба на последниот подвижен дел од машинскиот алат, кој го враќа директно измереното поместување или вредноста на аголното поместување на компараторот на уредот NC за споредба со поместувањето на влезната команда, и ја користи разликата за да го контролира подвижниот дел, така што подвижниот дел се движи строго според вистинското поместување. Точноста на обработката е генерално околу 0,002-0,01 mm.