Вести од индустријата

Примената на Industry 3.0 & Очекувајте доаѓањето на Industry 4.0

2021-11-16

Industry 3.0 е дефинирана како електрична автоматизација, што е она што го правиме сега. Опремата за автоматизација и нестандардната опрема што ја правиме сега се само Индустрија 3.0. Земете го следното видео како пример. Целосно автоматизираната производна линија може да ја намали работната сила и да ја подобри ефикасноста.




Колку е далеку Индустрија 3.0 од Индустрија 4.0? Всушност, нема многу разлика. Во крајна анализа, врз основа на 3.0, се додава Интернет на нештата, кој ја поврзува опремата за автоматизација со нарачки, материјали, мрежи и податоци. Отпадот, најлесната и најефикасната комуникација, го намалува средниот дел на врската и ја реализира високата ефикасност и заштедата на енергија на индустриското производство. Ова е индустрија 4.0.


(Сликата доаѓа од Baijiahao/Play with Me Machinery)