Корпоративни вести

Обука и учење на странска трговска индустрија во Dongguan

2021-11-17

Нашиот генерален директор г-дин Ли ги опкружува двајцата потенцијални врвни продавачи Аван и Картер за да обучуваат и да научат за надворешната трговска индустрија во Донггуан од 5 ноември до 7 ноември 2021 година. Аван е странски продавач од Пакистан и дипломирал на аерокосмичкиот универзитет Шенјанг со магистерски студии. Картер е висок продавач во надворешната трговија со многу искуство во надворешната трговија.


(левата 1 е Картер, средината е г-дин Ли, десната 1 е Аван)

Тоа е многу добра можност да научите и да комуницирате со искусни продавачи кои исто така се занимаваат со надворешна трговија. Содржината на учење е многу корисна, а тоа е сцена или прилика што може да се користи во секојдневната работа. Предавачот зборуваше и живо и интересно, што ги наведе студентите да учат сериозно, да се специјализираат за истражување и размислување.Последниот ден од обуката беа доделени сертификати за завршени и награди на сите оние кои сериозно учествуваа во студирањето и обуката. Направивме мал чекор од патот на трудољубивоста. Борба!